O škole

Vážení rodiče,
vítejte na stránkách naší (nově opravené) školy. Rádi Vás školou provedeme a nabídneme Vám alternativy vzdělávání pro Vaše sluchově postižené děti.

Vzdělávání na naší škole je plně v souladu s rámcovými vzdělávacími programy a ve výstupu je srovnatelné se vzděláváním dětí slyšících.

Rodičům, kteří mají svoje nedoslýchavé děti v integraci v hlavním vzdělávacím proudu, nabízíme prostřednictvím SPC metodickou pomoc přímo ve výuce, podporu pedagogům, konzultace Vám, rodičům, odbornou pomoc dětem (logopedie, psychologické a další služby dle konkrétních potřeb dítěte po dohodě s rodiči). Poradenské služby pracovníci SPC poskytují i mimo Královéhradecký kraj.

V rámci cílené výuky dětí se specifickými vzdělávacími potřebami máme ve výběru:
 • Bilingvní program vzdělávání pro děti s těžkou sluchovou vadou ( systém českého znakového jazyka + jazyk český)
 • Oddělený program výuky pro děti se středně těžkou sluchovou vadou a s kochleárním implantátem ( orální systém)
Metody výuky jsou poplatné specifickým potřebám dětí, pro ilustraci uvádíme stěžejní:
 • Vizualizace učiva
 • Výuka anglického jazyka pomocí metody MVL (manipulačně vizuální metoda realizovaná ve spolupráci s Gallaudet Univerzitou Washington)
 • při výuce českého jazyka a anglického jazyka na střední škole jsou žáci děleni do tříd dle jazykové preference a dle toho jsou používány rozdílné metody a formy práce,
 • tlumočník českého znakového jazyka je v případě potřeby přítomen ve výuce, na akcích školy, pedagogických a provozních poradách zaměstnanců školy apod.
Specifika hradecké školy
 • Ve škole pracují neslyšící a slyšící pedagogové (je tak podporován přirozený bilingvismus dětí).
 • Je podporována identita dítěte s jeho jazykem a kulturou.
 • Pedagogové se pravidelně vzdělávají v českém znakovém jazyce a kultuře neslyšících, lektorem je neslyší kvalifikovaný pedagog.
 • Nepedagogičtí pracovníci se vzdělávají v českém znakovém jazyce, lektorem je neslyšící kvalifikovaný pedagog.
 • Český jazyk a český znakový jazyk má stejnou důležitost ve vzdělávání dítěte.
 • Ve škole pracuje odborný tým tlumočníků českého znakového jazyka.
 • Škola se věnuje žákům se sluchovými vadami a s vícečetným postižením. V rámci co nejefektivnější výuky jsou žáci rozdělováni do tříd dle individuálních potřeb, žáci s velmi odlišnými vzdělávacími potřebami jsou vyučováni odděleně. Tím je dosahováno maximálních možných vzdělávacích výsledků u všech žáků.
V rámci komplexní péče o vaše děti zajišťujeme:
 • individuální logopedickou péči,
 • výuku českého znakového jazyka, který je součástí školního vzdělávacího programu
 • poradenskou péči (psychologickou a speciálně pedagogickou) prostřednictvím SPC, které je na škole odborně nezávislé a sleduje pouze zájem dítěte, v kolektivu SPC pracuje neslyšící odborník,
 • škola zajišťuje odbornou péči foniatra z Fakultní nemocnice v Hradci Králové a odbornou spolupráci s Centrem kochleárních implantací v Praze,
 • možnost úpravy výuky dle IVP v případě kombinace obtíží dítěte,
 • možnost úpravy rozvrhu pro každodenně dojíždějící děti a žáky,
 • možnost pokračovat ve vzdělávání na střední škole v oborech zakončených maturitní zkouškou a na středním odborném učilišti,
 • pestrou nabídku mimoškolní zájmové činnosti,
 • individuální a skupinové kurzy českého znakového jazyka pro rodiče neslyšících dětí,
 • alternativní ubytování rodinného typu pro děti mladšího školního věku v bytě „Jablíčko“, které nemohou denně dojíždět – v ČR jedinečné. Byt v centru města věrně napodobuje prostředí v rodině, děti jsou samostatnější, sebevědomější,
 • žákům SŠ je umožněno ubytování s volnějším režimem, který podporuje samostatnost a zodpovědnost ubytovaných (příprava na samostatný život).
skola skola skola
skola skola
skola skola skola
skola skola


Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří

Střední školy
28. 11. 2014 od 9:00 do 13:00
1. 12. 2014 od 13:00 do 16:00

ZŠ logopedická
26. 9. 2014,
31. 10. 2014,
28. 11. 2014,
12. 12. 2014,
9. 1. 2015,
14. 1. 2015,
20. 2. 2015,
27. 3. 2015,
24. 4. 2015,
29. 5. 2015,
vždy od 9:00 do 11:00

Mateřská škola pro děti se sluchovými vadami, včetně dětí s kochleárním implantátem
a děti s logopedickými vadami
10. 10. 2014,
20. 2. 2015,
10. 4. 2015,

ZŠ pro sluchově postižené
na požádání a po konzultaci s vedením školy kdykoliv

MŠ Kvítek
26. 3. 2015

MŠ Lentilka
17. 3. 2015 od 9:00 do 15:00 hodin


Mezinárodní projekty

Ve školním roce 2013/2014 zahajujeme projekt Leonardo da Vinci - "Spread the sign - partnership", koordinátorem projektu je Švédsko a naše škola je jedním ze 14 zahraničníchpartnerů.

Projekt Leonardo network - Spread the sign (Švédsko, ČR, Polsko, Španělsko, Litva, Portugalsko, Estonsko, Turecko,Německo, Velká Británie, Lotyšsko,Itálie, Rakousko,Island(, www.spreadthesign.

Projekt Leonardo da Vinci - mobility, výměnné praxe žáků maturitního oboru Reprodukční grafik pro média, partnerství se Švédskem a Velkou Británií.

Spolupráce

pecet_ukOd školního roku 2005/06 je naše zařízení fakultní školou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
AKCE

Jimmmy Ch.Gore
Jimmmy Ch.Gore přijíždí do naší školy 21. 9. 2013 a zůstane až do 19. 12. 2013.
Jimmy, vítej u nás!

Znakový jazyk

znakový jazyk znakový jazyk znakový jazyk
znakový jazyk znakový jazyk znakový jazyk
znakový jazyk znakový jazyk znakový jazyk


Jimmy Ch. Gore

Dne 23. 5. 2011 navštívil naši mateřskou a základní školu Jimmy Ch. Gore (od 22. 5. do 30. 5. 2011 pobýval v rámci studijní cesty FF UK v Praze ) a předvedl metodu MVL (manipulative visual language). Je to vizuální metoda výuky anglického jazyka a ukázku předvedl s neslyšícími žáky 4. ročníku ZŠ. Fotografie z výuky mluví sami za sebe.

fotka Jimmy fotka Jimmy fotka Jimmy

V rámci studijního pobytu přednášel Jimmy na FFUKv Praze na téma metodiky výuky anglického jazyka prostřednictvím MVL a zúčastnili se jich všichni pedagogové cizích jazyků z naší školy.

Neslyšící profesor Jimmy Challis Gore získal titul na Boston University v roce 1994. Má bohaté zkušenosti s výukou angličtiny na základních a středních školách pro neslyšící. Zasedal v komisi pro tvorbu školních osnov v USA. Se slyšícím kolegou Robertem Gilliesem více než pět let spoluvytvářel metodu MVL. V současné době působí na Gallaudetově univerzitě, Washington D.C.
Vzdělávání pedagogů v českém znakovém jazyce


Ve školním roce 2013/14 bude pokračovat vzdělávání pedagogů a nepedagogů v naší škole.


TOPlist