O škole

Vážení rodiče,
vítejte na stránkách naší (nově opravené) školy. Rádi Vás školou provedeme a nabídneme Vám alternativy vzdělávání pro Vaše sluchově postižené děti.

Vzdělávání na naší škole je plně v souladu s rámcovými vzdělávacími programy a ve výstupu je srovnatelné se vzděláváním dětí slyšících.

Rodičům, kteří mají svoje nedoslýchavé děti v integraci v hlavním vzdělávacím proudu, nabízíme prostřednictvím SPC metodickou pomoc přímo ve výuce, podporu pedagogům, konzultace Vám, rodičům, odbornou pomoc dětem (logopedie, psychologické a další služby dle konkrétních potřeb dítěte po dohodě s rodiči). Poradenské služby pracovníci SPC poskytují i mimo Královéhradecký kraj.

V rámci cílené výuky dětí se specifickými vzdělávacími potřebami máme ve výběru:
 • Bilingvní program vzdělávání pro děti s těžkou sluchovou vadou ( systém českého znakového jazyka + jazyk český)
 • Oddělený program výuky pro děti se středně těžkou sluchovou vadou a s kochleárním implantátem ( orální systém)
Metody výuky jsou poplatné specifickým potřebám dětí, pro ilustraci uvádíme stěžejní:
 • Vizualizace učiva
 • Výuka anglického jazyka pomocí metody MVL (manipulačně vizuální metoda realizovaná ve spolupráci s Gallaudet Univerzitou Washington)
 • při výuce českého jazyka a anglického jazyka na střední škole jsou žáci děleni do tříd dle jazykové preference a dle toho jsou používány rozdílné metody a formy práce,
 • tlumočník českého znakového jazyka je v případě potřeby přítomen ve výuce, na akcích školy, pedagogických a provozních poradách zaměstnanců školy apod.
Specifika hradecké školy
 • Ve škole pracují neslyšící a slyšící pedagogové (je tak podporován přirozený bilingvismus dětí).
 • Je podporována identita dítěte s jeho jazykem a kulturou.
 • Pedagogové se pravidelně vzdělávají v českém znakovém jazyce a kultuře neslyšících, lektorem je neslyší kvalifikovaný pedagog.
 • Nepedagogičtí pracovníci se vzdělávají v českém znakovém jazyce, lektorem je neslyšící kvalifikovaný pedagog.
 • Český jazyk a český znakový jazyk má stejnou důležitost ve vzdělávání dítěte.
 • Ve škole pracuje odborný tým tlumočníků českého znakového jazyka.
 • Škola se věnuje žákům se sluchovými vadami a s vícečetným postižením. V rámci co nejefektivnější výuky jsou žáci rozdělováni do tříd dle individuálních potřeb, žáci s velmi odlišnými vzdělávacími potřebami jsou vyučováni odděleně. Tím je dosahováno maximálních možných vzdělávacích výsledků u všech žáků.
V rámci komplexní péče o vaše děti zajišťujeme:
 • individuální logopedickou péči,
 • výuku českého znakového jazyka, který je součástí školního vzdělávacího programu
 • poradenskou péči (psychologickou a speciálně pedagogickou) prostřednictvím SPC, které je na škole odborně nezávislé a sleduje pouze zájem dítěte, v kolektivu SPC pracuje neslyšící odborník,
 • škola zajišťuje odbornou péči foniatra z Fakultní nemocnice v Hradci Králové a odbornou spolupráci s Centrem kochleárních implantací v Praze,
 • možnost úpravy výuky dle IVP v případě kombinace obtíží dítěte,
 • možnost úpravy rozvrhu pro každodenně dojíždějící děti a žáky,
 • možnost pokračovat ve vzdělávání na střední škole v oborech zakončených maturitní zkouškou a na středním odborném učilišti,
 • pestrou nabídku mimoškolní zájmové činnosti,
 • individuální a skupinové kurzy českého znakového jazyka pro rodiče neslyšících dětí,
 • alternativní ubytování rodinného typu pro děti mladšího školního věku v bytě „Jablíčko“, které nemohou denně dojíždět – v ČR jedinečné. Byt v centru města věrně napodobuje prostředí v rodině, děti jsou samostatnější, sebevědomější,
 • žákům SŠ je umožněno ubytování s volnějším režimem, který podporuje samostatnost a zodpovědnost ubytovaných (příprava na samostatný život).
skola skola skola
skola skola
skola skola skola
skola skola


Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří

Střední školy
28. 11. 2014 od 9:00 do 13:00
1. 12. 2014 od 13:00 do 16:00

ZŠ logopedická
30. 9. 2013,
31. 10. 2013,
28. 11. 2013,
19. 12. 2013,
10. 1. 2014,
28. 3. 2013,
25. 4. 2013,
30. 5. 2013,
vždy od 9:00 do 11:00

Mateřská škola pro děti se sluchovými vadami, včetně dětí s kochleárním implantátem
a děti s logopedickými vadami
20. 9. 2013,
17. 1. 2014,
11. 4. 2014,
23. 5. 2014,
případně po domluvě dle zájmu rodičů

ZŠ pro sluchově postižené
na požádání a po konzultaci s vedením školy kdykoliv

MŠ Kvítek
26. 3. 2014

MŠ Lentilka


Mezinárodní projekty

Ve školním roce 2013/2014 zahajujeme projekt Leonardo da Vinci - "Spread the sign - partnership", koordinátorem projektu je Švédsko a naše škola je jedním ze 14 zahraničníchpartnerů.

Projekt Leonardo network - Spread the sign (Švédsko, ČR, Polsko, Španělsko, Litva, Portugalsko, Estonsko, Turecko,Německo, Velká Británie, Lotyšsko,Itálie, Rakousko,Island(, www.spreadthesign.

Projekt Leonardo da Vinci - mobility, výměnné praxe žáků maturitního oboru Reprodukční grafik pro média, partnerství se Švédskem a Velkou Británií.

Spolupráce

pecet_ukOd školního roku 2005/06 je naše zařízení fakultní školou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
AKCE

Jimmmy Ch.Gore
Jimmmy Ch.Gore přijíždí do naší školy 21. 9. 2013 a zůstane až do 19. 12. 2013.
Jimmy, vítej u nás!

Znakový jazyk

znakový jazyk znakový jazyk znakový jazyk
znakový jazyk znakový jazyk znakový jazyk
znakový jazyk znakový jazyk znakový jazyk


Jimmy Ch. Gore

Dne 23. 5. 2011 navštívil naši mateřskou a základní školu Jimmy Ch. Gore (od 22. 5. do 30. 5. 2011 pobýval v rámci studijní cesty FF UK v Praze ) a předvedl metodu MVL (manipulative visual language). Je to vizuální metoda výuky anglického jazyka a ukázku předvedl s neslyšícími žáky 4. ročníku ZŠ. Fotografie z výuky mluví sami za sebe.

fotka Jimmy fotka Jimmy fotka Jimmy

V rámci studijního pobytu přednášel Jimmy na FFUKv Praze na téma metodiky výuky anglického jazyka prostřednictvím MVL a zúčastnili se jich všichni pedagogové cizích jazyků z naší školy.

Neslyšící profesor Jimmy Challis Gore získal titul na Boston University v roce 1994. Má bohaté zkušenosti s výukou angličtiny na základních a středních školách pro neslyšící. Zasedal v komisi pro tvorbu školních osnov v USA. Se slyšícím kolegou Robertem Gilliesem více než pět let spoluvytvářel metodu MVL. V současné době působí na Gallaudetově univerzitě, Washington D.C.
Vzdělávání pedagogů v českém znakovém jazyce


Ve školním roce 2013/14 bude pokračovat vzdělávání pedagogů a nepedagogů v naší škole.TOPlist