Projekt na podporu bilingválního a bikulturního prostředí

Divadlo beze slov

Prosinec 2009 Veřejné vystoupení v divadle Čertovka v Praze

Jaro 2010 Dva výchovné koncerty pro žáky základních škol v HK v divadle Drak

Březen 2010 Veřejné vystoupení na Univerzitě Hradec Králové

červen 2010 veřejné vystoupení Divadla beze slov v rámci Festivalu Jičín – město pohádky,který se každoročně koná pod záštitou České komise UNESCO a Královéhradeckého kraje

2010 červen Veřejné vystoupení v rámci otevírání turistické sezony v HK, akce Magistrátu města Hradec králové

2010 červenec Veřejné vystoupení na festivalu Rock for people v HK

říjen 2010 veřejné vystoupení v Divadle Drak v Hradci Králové

duben 2010 vystoupení v rámci Národní přehlídky pantomimy a pohybového divadla v Kolíně, setkání slyšících a neslyšících, profesionálů i amatérů

červen 2010 veřejné vystoupení na otevřené scéně v rámci Divadla evropských regionů v Hradci Králové

duben 2011 vystoupení v rámci Národní přehlídky pantomimy a pohybového divadla v Kolíně

červen 2011 veřejné vystoupení Divadla beze slov v rámci Festivalu Jičín – město pohádky
veřejné vystoupení v rámci Divadla evropských regionů v Hradci Králové

září 2011 vystoupení v rámci Mezinárodního dne neslyšících v Praze

Říjen 2011 Vystoupení v rámci oslav 130. výročí založení Ústavu pro hluchoněmé v Hradci KrálovéAUGUSTIN
Středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami na Univerzitě Hradec Králové vás zve na přednášku v rámci cyklu

„Svět slepoty & svět ticha“
s názvem

„Svět slepoty aneb vidím rukama a svět ticha aneb mluvím rukama“

Cílem přednášky je představit kompenzační pomůcky a jejich význam v životě osob se zrakovým postižením. Pozvání přijaly firmy Adaptech a Spektra. Cyklus bude v letošním roce rozšířen o téma osob se sluchovým postižením, které povede rodilý mluvčí znakového jazyka a bude tlumočeno do mluveného českého jazyka.

Přednášející

František Žána, Břetislav Verner,
Jiří Procházka a Vojtěch Pražák

Termín a místo
18.11. 2009 od 9.00 do 12.00 hod.
v aule budovy č. 3
Hradecká 1227/4, Hradec Králové, UHK

Program
  • Přiblížení života osob se zrakovým postižením.
  • Život s kompenzačními pomůckami.
  • Typy kompenzačních pomůcek.
  • Počítače zpřístupněné jedincům se zrakovým postižením.
  • Nově úvod do tématiky osob se sluchovým postižením.29. 06. 2009 – „Být sám“
Klicperovo divadlo- Studio Beseda

Pohybové divadlo Ateliéru výchovné dramatiky pro Neslyšící z JAMU Brno, představení vypráví (ve znakovém jazyce) o životě a tvorbě malíře E. MunchaPrvní kroky našich neslyšících pedagogů a neslyšících žáků na podporu bilingvismu a bikulturalismu byly velmi úspěšné.
Organizátoři, režiséři, účinkující, tlumočníci ČZJ, tvůrci uměleckých děl i ti, kteří nebyli vůbec vidět - všichni byli skvělí a zaslouží si velké poděkování. Byl to první významný a velmi úspěšný krok a v září se těšíme na další aktivity.

18. 06. 2009 – Festival sociálních služeb "Poznejme se navzájem" 1.ročník
Jiráskovy sady

"Divadlo beze slov" zde představilo část svého programu, přítomni byli slyšící diváci se svými dětmi a nejrůznější poskytovatelé sociálních služeb. Byl realizován tlumočený rozhovor s organizátorem akce v rámci, kterého byly předány informace a zkušenosti s pořádáním podobných akcí a zapojení tlumočníků znakového jazyka. Nabídnuta pomoc a spolupráce. Rozhovoru se zúčastil slyšící a neslyšící tlumočník znakového jazyka. Touto osvětou se snažíme nejen zvýšit povědomí o potřebách komunity neslyšících, ale zároveň zvýšov at šance neslyšících na získání rovnocenných informací běžného života.16. 06. 2009 – "Divadlo beze slov"
Divadlo Drak

Již jako loni se v divadle Drak realizovalo představení s reprízou. Celé představení přpravili neslyšící pedagogové se svými žáky a studenty. Jednalo se o výchovná představení pro žáky základních škol, které zároveň prezentovalo důleziitost bikulturního a bilingválního prostředí ve vzdělávání dětí se sluchovým postižením.
Celé vystoupení moderovali neslyšící moderátoři ve spolupráci s profesionálními tlumočníky českého znakového jazyka. V rámci divadla byly předány informace o kultuře neslyšících, jejich zvycích a umění. Přítomno bylo celkem 150 slyšících žáků z běžných základních škol.
Součástí byla prodejní výstava "Znakový jazyk mezi námi" jejíž výtěžek byl věnován na podporu bilingválního a bikulturního vzdělávání dětí se sluchovým postižením. Tato výstava byla sestavena z prací našich dětí žáků studentů a pedagogů, ale také rodičů našich dětí. Rovněž přispěli umělci a výtvarníci: Alik, Radka Janů, Ondřej Marek, R. Krejčová. V rámci výstavy byly předány informace k tematice bilingválního a bikulturního vzdělávání nejen našim žákům a pedagogům, ale také veřejnosti, která se výstavy hojně účastnila. Výtěž ek bude věnován na akci, která již v září roku 2009 podpoří lepší podmínky našich dětí a pedagogů a tím i zmiňované bilingvální a bikulturní prostředí.14. 06. 2009 - “Ať žijí duchové“
Klicperovo divadlo

V rámci závěrečného tanečního defilé základní umělecké školy jsme byli zapojeni do spolupráce na divadelním představení.
Na jevišti se vystřídalo celkem 150 herců od nejůtlejšího věku až po herce dospělé. Mezi účinkujícími byli taktéž neslyšíí pedagogové žáci a studenti naší školy, kteří si vystoupení užili. Celé představení trvalo 80 minut a bylo pestré nejen využitím krásných kostýmů, ale taktéž svou choreografií kde se prolínala pantomima s moderním tancem a baletem. Naši slyšící i neslyšící diváci si celé představení užili a již nyní se mohou těšit na jeho opakování nejspíše v lednu 2010.