Bilingvismus ve vzdělávání sluchově postižených

Ve dnech 7. – 13. 2. 2009 jsme v rámci projektu „Bilingvismus ve vzdělávání sluchově postižených“ navštívili švédskou základní školu v Örebro. Cestu jsme vykonali díky podpoře zřizovatele, tj. Královehradeckého krajského úřadu, jemuž tímto za podporu děkujeme.
Ve švédské škole (Birgittaskolan) k nám byli velice vstřícní a umožnili nám zhlédnout vše, co jsme si přáli vidět.
Švédsko patří k průkopníkům používání bilingvismu ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením, systém začali tvořit již v 80 letech 20. století. Naším cílem bylo získat co nejvíce informací o systému, podmínkách a metodice vzdělávání v této švédské základní škole, seznámit se s materiály, které švédští kolegové používají. Základní filozofií školy je teze, že švédský znakový jazyk je prvním jazykem neslyšících a švédský jazyk si zde žáci osvojují jako jazyk druhý, a to především v jeho psané podobě. Samozřejmostí je výuka dalšího jazyka, kterým je angličtina, také vyučovaná s důrazem na psanou podobu.
Tato teze je stále základem systému, který ve škole funguje přesto, že se v posledních letech mnohé změnilo.
Měli jsme možnost navštívit výuku všech jazyků, které jsou ve škole vyučovány, tj. znakového, švédského i anglického v různých třídách či skupinách žáků, mladších i starších, neslyšících, nedoslýchavých.

Zkušenosti a poučení, které jsme získali:

V jednom dni mimo ZŠ jsme měli možnost navštívit i střední školy, které se ve městě nacházejí Rigsbergska (gymnázium a střední škola, kde jsou integrováni žáci se SP) a komplex učebních oborů Tüllangskolan.
Navštívili jsme také instituci, která se nazývá „Specialpedagogiska skolmyndigheten“. Její zaměstnanci se věnují přípravě speciálních materiálů pro žáky se SP (texty, DVD, videa), které jsou používány pro výuku. Zároveň zaštitují významnou úlohu v poradenství ve vzdělávání všem, kteří to potřebují (převážně rodinám dětí se sluchovým postižením).