Bydlíme jako doma a žijeme mezi Vámi

Projekt „Bydlíme jako doma a žijeme mezi Vámi“ je určen těžce sluchově postiženým dětem, které nemohou denně dojíždět z vlastního domova do školy a musejí být ubytovány na internátě. Jedná se o projekt spolufinancovaný Sdružením rodičů a přátel dětí v Hradci Králové.
Cílem je vytvořit postiženým dětem podmínky napodobující praktický život v běžné rodině, tj. podmínky pro plnohodnotný rozvoj osobnosti. Děti se společně se svojí vychovatelkou podílejí na každodenním chodu domácnosti - nákupy potravin, příprava jednoduchých jídel, pomoc při běžném úklidu apod.
Projekt je zaměřen na odstranění negativních vlivů pobytu ve velkokapacitním internátu na rozvoj osobnosti sluchově postižených dětí předškolního a školního věku. Tyto vlivy jsou známy a prokázány již delší dobu, avšak dosud se je nepodařilo v klasických zařízeních eliminovat.
Projekt přispěje k řešení problémů spojených s rozvojem sociálních a komunikačních dovedností neslyšících dětí. Podporuje integraci sluchově postižených dětí do většinové slyšící společnosti.
Projekt odpovídá nejnovějším trendům poskytování péče a služeb pro jedince s postižením, a to zejména v bodech „individualizace“ a „deinstitucionalizace“, tj. zaměření individuální výchovné péče na konkrétní dítě a odklon od umisťování do ústavů či jiných speciálních zařízení. Projekt je zaměřen na přímou péči o konkrétní děti, kterým významnou měrou pomůže.

S dětmi pracují neslyšící pedagogové, kteří jsou pro děti tím nejlepším vzorem.

Pezentaci ze života dětí naleznete zde.