Projekt na podporu bilingválního a bikulturního prostředí

Dialog 2009
Dovolte, abychom Vás pozvali ke shlédnutí reportáže ze života naší školy, která nabízí nejenom informace a poznatky důležité pro budoucnost našich dětí, ale i spojující atmosféru se zábavou a s nezapomenutelnými zážitky.
Dne 27. 04. 2009 proběhla ve spolupráci s občanským sdružením DIALOG akce na podporu bilingválního prostředí s názvem „Hudebně taneční dílna“.
Součástí dílny byl i rockový koncert, který byl jako první tlumočen do českého znakového jazyka, díky profesionálnímu výstupu České komory tlumočníků znakového jazyka.
Poděkování patří také všem, kteří se podíleli na realizaci dílny i všem těm, kteří připravili záznam z této dílny pro Televiznímu klub neslyšících, který vysílala ČT 2 dne 13. 10. 2009.
Na tomto odkazu http://www.ceskatelevize.cz/ Vám nabízíme shlédnutí dílny.