Dokumenty

Školní jídelna
Vnitřní řád školní jídelnyformát PDF
Ceník stravnéhoformát PDF
Odhláška ze stravováníformát PDF
Přihláška ke stravování - MŠformát PDF
Přihláška ke stravování - ZŠ, SŠformát PDF

Formuláře
Přihláška na internátformát MS Excel
Přihláška na střední školu - denní studiumformát MS Excel
Přihláška na střední školu - nástavbové studiumformát MS Excel
Žádost o příjetí do MŠ - logopedickéformát MS Word
Žádost o příjetí do MŠ - pro sluchově postiženéformát MS Word
Dotazník dítěte do MŠformát MS Word
Žádost o individuální vzdělávací plánformát PDF
Žádost o uvolnění žáka z výukyformát PDF
Žádost o uvolnění žáka z tělesné výchovyformát PDF

Školní řád
Vnitřní řád internátuformát PDF
Příloha k vnitřnímu řád internátuformát MS Word
Školní řád střední školyformát PDF
Klasifikační řád střední školyformát PDF
Školní řád základní školyformát PDF
Školní řád mateřské školyformát PDF
Školní řád mateřské školy Kvítekformát PDF

Inspekční zpráva
Inspekční zprávaformát PDF

DUMMY
Anglický jazykformát RAR
Český jazykformát RAR
Dějepisformát RAR
Fyzikaformát RAR
Matematikaformát RAR
Pracovní činnostiformát RAR
Přírodopisformát RAR
Zeměpisformát RAR

ICT plán
Protože ICT plán naší školy obsahuje mnoho důvěrných informací o škole a jejím vybavení, je k nahlédnutí u vedení školy. Děkujeme za pochopení.

Ostatní dokumenty
Zákon č 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)formát PDF
Oznámení o volbě krajského koordinátora logopedické péče v Královéhradeckém kraji formát PDF
Školská rada - členové formát PDF