dotační program Královéhradeckého kraje

logo esf
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.01/04.0013
Název projektu: Základní kvalifikační kompetence pedagogů
Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.3.01 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Královéhradeckém kraji
Název a číslo oblasti podpory: 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2011
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2012


logo esf
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.01/04.0002
Název projektu: Rozvoj poradenství v Královéhradeckém kraji
Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.2.01 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Královéhradeckém kraji
Název a číslo oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2011
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2012


logo esf
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/01.0002
Název projektu: Motivace žáků a vytvoření podmínek pro studium dřevařských oborů
Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.20 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Královéhradeckém kraji
Název a číslo oblasti podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Datum zahájení realizace projektu: 2. 1. 2012
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2014