Internát

Součástí areálu Střední školy, Základní školy a Mateřské školy v Hradci Králové je internát. Nachází se v třípodlažní budově propojené se školou, takže ubytované děti a žáci nemusí při přecházení ze školy opouštět budovu.
Děti a žáci jsou ubytováni v bytových buňkách, které tvoří dvě ložnice se sociálním zařízením a obývací pokoj. Na každém patře je umístěna jedna větší společenská místnost. V suterénu se nachází čtyři pokoje, které jsou určené pro studenty starší 18 let studující v pátém ročníku SPgŠ a studenty nástavbového studia SOU, kteří mají zvláštní režim (upravený Vnitřní řád internátu).
Režim internátu je diferencován s přihlédnutím k věku ubytovaných dětí a žáků. Celodenní stravování zajišťuje školní jídelna v komplexu školy. Ubytování a stravu hradí zákonní zástupci dětí a žáků složenkami nebo převodem na účet školy.
Pedagogický sbor tvoří skupinoví vychovatelé a pedagogičtí asistenti, jež zajišťují noční služby.
Volný čas mohou děti a žáci trávit kromě pokojů rovněž v dalších prostorách školy, na hřišti, v tělocvičně i jinde, záleží na jejich věku. Mohou využívat také počítačovou učebnu a dobře vybavenou keramickou dílnu.
Vychovatelé rozvíjejí zájmy a záliby dětí a žáků v řadě zájmových útvarů, například v kroužku vaření, šití, dále v kroužku keramickém a rukodělném. V oblasti sportu zde pracují kroužky volejbalu, fotbalu, plavání, zdravotní tělesné výchovy, střelecký a cyklistický.
Provoz internátu začíná v neděli v 16:00 hodin (převážně pro děti a žáky dojíždějící ze vzdálených míst, kteří by pondělními spoji nestihli výuku) a končí v pátek v 15:00 hodin.
Škola ve spolupráci s Magistrátem města Hradec Králové realizuje projekt ,,Bydlíme jako doma a žijeme mezi Vámi“. Skupina dětí s vychovatelkou bydlí v běžném bytě ve městě a žijí a hospodaří jako rodina. Byt děti nazývají Jablíčko.