dotační program Královéhradeckého kraje

Projekt „Podpora a rozvoj profesionálních a neprofesionálních kulturních aktivit – Dva světy“
je podpořen z dotačního programu Královéhradeckého kraje a je evidovaný pod číslem 11KPG01-0025.
Cílem projektu je ovlivnit svět slyšících a neslyšících prostřednictvím divadla, tlumočené rockové hudby a za zvuků afrických bubnů.

Projekt „Zájmová práce se žáky mimo vyučování – Tvůrčí filmový klub neslyšících“
je podpořen z dotačního Královéhradeckého kraje a je evidovaný pod číslem 11SMV04-0041.
Cílem projektu je prostřednictvím činnosti filmového klubu rozvíjet dovednosti v oblasti komunikačních technologií se zaměřením na budoucí profesní uplatnění.

Projekt „Inovace vzdělávacích metod- Interaktivní výuka anglického jazyka“
je podpořen z dotačního programu Královéhradeckého kraje a je evidovaný pod číslem 11SMV01-0038.
Cílem projektu je vytvořit obrazové soubory pro interaktivní výuku anglického jazyka u neslyšících žáků ZŠ.

Projekt „S handicapem neprohajeme“
je podpořen z dotačního programu Královéhradeckého kraje číslo projektu: 12SMP01-0048.
Cílem projektu je předcházet agresi a šikaně, respektovat osoby se sluchovým postižením jako rovnoprávných spoluobčanů s odlišnou jazykovou a kulturní specifikou, podpořit společenské a kulturní kontakty osob se sluchovým postižením a tím vytvářet pozitivní sociální klima třid i celé školy. Více informací zde