Adresa školy :
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola
Štefánikova 549
500 11 Hradec Králové
IČO:
62690361
Číslo účtu:
3244648309/0800
E-mail:
info@neslhk.com
Ředitelka a zástupkyně ředitelky :
tel. a fax +420 495 272 398

Mateřská škola pro sluchově postižené a děti s vadami řeči :
mobil: +420 606 776 416
tel.+420 495 275 184

Speciálně pedagogické centrum :
mobil: +420 606 716 320
tel. +420 495 267 734

Základní škola pro žáky s vadami sluchu :
mobil: +420 606 776 411
tel. a fax +420 495 272 397. +420 495 272 394

Základní škola logopedická :
mobil: +420 606 776 422
tel. +420 495 272 392

Střední škola
Předškolní a mimoškolní pedagogika, Reprodukční grafik pro média
mobil: +420 606 776 425
tel. a fax +420 495 272 392

Střední škola :
Nástavbové obory, Podnikání, Dřevařská a nábytkářská výroba, obory zakončené závěrečnou zkouškou Kuchař, cukrář, Truhlář, umělecký truhlář, řezbář, Kuchařské a cukrářské práce, Truhlářské práce
mobil: +420 606 776 420
tel. +420 495 272 394

Internát :
mobil: +420 606 776 665
tel.+420 495 272 397

Školní jídelna :
mobil: +420 777 725 340
tel. +420 495 272 393

V případě znalosti čísla pobočky volaného lze využít provolbu :
+420 495 273 804 + číslo pobočky