Přijímací řízení

Obor vzdělání:

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Počet přijímaných uchazečů: 10

Termín přijímacího řízení:

V rámci přijímacího řízení uchazeči vykonají přijímací zkoušku, která bude obsahovat:

K přijímacímu řízení je nutné v souladu s vyhláškou MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, doložit:
přihlášku ke vzdělávání, jejíž součástí jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie:

Z hlediska zdravotní způsobilosti Obor není vhodný pro uchazeče s prognosticky závažnými poruchami mechanizmu imunity, se závažnými duševními nemocemi a poruchami chování. (Nařízení vlády č.211/2010 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání)
Ke studiu jsou přednostně přijímáni uchazeči se sluchovým postižením

Kritéria pro přijetí:34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

Počet přijímaných uchazečů: 10

Termín přijímacího řízení:

V rámci přijímacího řízení uchazeči vykonají přijímací zkoušku, která bude obsahovat:

K přijímacímu řízení je nutné v souladu s vyhláškou MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, doložit:
přihlášku ke vzdělávání, jejíž součástí jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie:

Z hlediska zdravotní způsobilosti obor není vhodný pro uchazeče s prognosticky závažnými poruchami vidění, zorného pole nebo barvocitu (Nařízení vlády č.211/2010 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání).
Ke studiu jsou přednostně přijímáni uchazeči se sluchovým postižením

Kritéria pro přijetí: