Mateřská škola - Lentilka

Budovu mateřské školy naleznete v pěkném prostředí Šimkových sadů v Hradci Králové. Třípodlažní vila s velkou zahradou leží nedaleko starého města a je snadno dostupná MHD. Škola má čtyři třídy, je s celodenním provozem a navštěvují ji i děti z jiných okresů regionu.

Příjemné a netradiční prostředí s bohatou kreativní nabídkou výchovných činností směřuje děti k přípravě na školu i pro život. Při výchově je kladen důraz na individuální přístup k dítěti a na prohlubování spolupráce s rodinou.

Výchovně vzdělávací práce je zaměřena na děti s různým druhem a stupněm zrakového postižení. Do denního režimu jsou zařazována pleoptická, ortoptická a smyslová cvičení. Děti využívají speciální pomůcky - televizní lupu, osvětlenou lupu, cheiroskopy, oční svalový trenažér, troposkop. Škola je vybavena speciálními názorovými pomůckami z pedagogiky M. Montessori, logopedickou a počítačovou pracovnou. Nevidomé děti se připravují na Braillovo písmo a cvičí prostorovou orientaci.

SMŠ nabízí bohatou nabídku zájmových činností. Pro děti je tu výuka anglického jazyka, hra na zobcovou flétnu, gymnastický a výtvarný kroužek, návštěva solné jeskyně.

SMŠ pořádá různé akce: divadla, drakiádu, besídky, soutěže, den otevřených dveří, výlety dětí, výlety rodičů a dětí, noc v MŠ, karneval, školu v přírodě, tvoření pro rodiče s dětmi, vánoční a velikonoční tvoření apod.

V SMŠ je školní kuchyň, která poskytuje dětem chutnou a zdravou stravu, pitný režim je samozřejmostí. Děti, které nemají potřebu odpoledního spánku, se po obědě věnují relaxačním a tvořivým činnostem.

O dění ve školce jsou rodiče informováni prostřednictvím školního časopisu Soptík. V měsíčníku nechybí zábavné povídání o všem, co se událo i o tom, co děti čeká v dalším měsíci. Stránky jsou věnovány také "Hradecké cestománii", která děti seznamuje s historií a zajímavostmi města. Děti se podle rad Soptíka vydávají na toulky městem a poznávají jej na vlastní oči.

Doba příchodu a odchodu dětí do mateřské školy není pevně stanovena. Rodiče mohou s dětmi přijít kdykoliv, mají volný vstup do tříd, kde si mohou s dětmi pohrát nebo se zúčastnit různých činností.

Adresa stránek MŠ pro zrakově postižené - lentilka: http://www.mslentilka.cz