Leonardo da Vinci – Community Vocational training Action Programme

Na jazykovém projektu, který je podporován EU, spolupracuje naše škola od začátku letošního školního roku s dalšími pěti státy Evropy – Švédskem, Velkou Británií, Španělskem, Litvoua Portugalskem.
Jednotlivé státy pracují na rozšíření znakového jazyka v různých pracovních oborech. Začali jsme vytvořením 600 znaků, které se týkají práce truhlářů a budeme pokračovat znaky kuchařů.
Díky vytvoření slovníku těchto znaků a jejich uveřejnění na webových stránkách se každý, kdo bude mít zájem, může naučit znaky v různých pracovních oborech jednotlivých zemí. Naše studenty pak připraví na studijní pobyty v partnerských školách.
Informace o projektu můžete najít na webové stránce:
http://www.spreadthesign.com/?to=search&language=cz

Prezentace spreadthesign projektu naší školou v Hradci Králové po České Republice

Každý den můžeme potkat někoho kdo potřebje naši pomoc. Každý den můžeme najít mnoho způsobů komunikace. A každý den myslíme na naše přátele na naše neslyšící přátele. Tato tři témata lze spojit v jedno. V jeden velký projekt, který žije díky vám. Který lze využívat, dále připravovat a šířit díky spolupráci. Project SPREADTHESIGN. Toto je velký důvod proč diskutujeme mladými slyšícími lidmi o neslyšících a s neslyšícímy lidmi o jejich možnostech ve vzdělávání a životě. Snažíme se motivovat na základě filosofie SPREADTHESIGN projectu svět kolem nás. Svět v kterém žijí spolu slyšící a neslyšící. SPREADTHESIGN se snaží nabídnout rovnocenné možnosti.

Diskuse a prezentace v roce 2008:

 • na vysoké škole pro slyšící a neslyšící studenty, obor speciální pedagogika (Ostrava)
 • na základní škole pro studenty se sluchovým postižením (Ostrava)
 • v “auto moto klubu” neslyšících (Ostrava)
 • na střední pedagogické škole pro slyšící studenty, obor před-školní a mimo-školní pedagogika

Diskuse a prezentace v roce 2009:

 • v “auto moto klubu” neslyšících (Ostrava)
 • na vyšší odborné škole sociální (Ostrava)
 • na střední pedagogické škole pro slyšící studenty, obor před-školní a mimo-školní pedagogika
Důvod proč jsme vybrali tyto škol je prostý, studují zde neslyšící studenti nebo studenti slyšící, kteří v budouctu mohou s neslyšícími spolupracovat.
Jestliže vás zajíma jak diskutujeme s lidmi v České republice o projectu spreadthesign můžete se podívat na fota či video.

Diskuse a prezentace v roce 2010:

 • říjen - projekt prezentován na konferenci Výuka cizích jazyků kreativně v Praze
 • listopad - projekt prezentován v MF Dnes, internetových stránkách MF Dnes
 • Prezentace projektu Spreadthesign v Českém rozhlase 1

  Ačkoliv rozhlas jako médium dnes umí spoustu věcí, něco i přes sebelepší snahu přece jenom nedokáže. Neumí totiž promlouvat k neslyšícím. V dnešní době snad již existují mnohé jiné cesty, jimiž si neslyšící osoby mohou sdělovat svá poselství ve svém takzvaném znakovém jazyce, a jednou z těch vůbec nejefektivnějších cest se především v mezinárodním měřítku stává internet. Ve Švédsku byl v minulém týdnu zahájen nový internetový projekt, díky němuž mohou mít evropští neslyšící k sobě navzájem blíž.... celý článek

  Královéhradecká škola pro sluchově postižené se podílí na tvorbě videoslovníku českých znakových pojmů. Jde o víceletý mezinárodní projekt, o který se koncem března osobně zajímala dokonce i švédská královna Silvie. Ředitelka školy Iva Rindová doplnila, že projekt navazuje na dlouholetou spolupráci právě se švédskými neslyšícími: "Kontakt se švédskou školou pro neslyšící tady trvá už vlastně skoro 10 let a naši přátelé se rozhodli, že by chtěli zkusit nový projekt, který by se věnoval přímo znakovému jazyku a nás přizvali jako partnery. V současné době má projekt 10 partnerských zemí... celý článek
  Ocenění

  Projekt SPREADTHESIGN získal významné jazykové ocenění – cenu LABEL. Udělování této ceny je aktivitou Rady Evropy na podporu jazykového vzdělávání v Evropě od roku 1995, v České republice je cena udělována od roku 2002. V roce 2010 bylo nominováno 31 projektů, ocenění získalo 7 projektů, včetně našeho projektu.

  spreadthesign