Informace pro rodiče


Výchovný poradce pro SŠ: Mgr. Jaromíra Nováková
Konzultační hodiny: středa 13:00 – 14:45, je možné se individuálně domluvit i na jinou dobu.
Kontakty
mobil: 606776425
e-mail: novakova.jaromira@seznam.cz


Máte problémy ve škole? Nevycházíte se spolužáky? Nevíte na jakou VŠ nebo VOŠ po maturitě?
Pomoc můžete najít zde nebo v mé kanceláři během konzultačních hodin.


AKTUÁLNÍ INFORMACEInformační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ISA)
Další informace naleznete na www.infoabsolvent.cz.

ODKAZY TÝKAJÍCÍ SE VŠ, VOŠ ČI PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ
PŘEHLED VŠ:
www.vysokeskoly.cz
www.fakulta.cz
Studim a práce v zahraničí
Vysoké školy


PŘEHLED VOŠ:
Přehled VOŠ


PŘÍPRAVNÉ KURZY:
Vzdělávání, přípravné kurzy
Přípravné kurzy
SCIO