Krajský koordinátor pro logopedickou péči

KRAJSKÝ KOORDINÁTOR PRO LOGOPEDICKOU PÉČI

Jeho činnost je vychází z Metodického doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství.

Cílem snažení bude:

Informace o logopedické péči ve školství v Královéhradeckém kraji:

Logoped

Logoped je absolvent magisterského vysokoškolského studia v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku – logopedii ukončeného státní závěrečnou zkouškou z logopedie. Státní závěrečná zkouška ze surdopedie a znalost komunikace ve znakovém jazyce, resp. znakové řeči se vyžaduje, pokud logoped pracuje i s dětmi a žáky se sluchovým postižením. Za rovnocenné lze považovat vzdělání v oblasti logopedie získané absolvováním doplňujícího tříletého rozšiřujícího studia speciální pedagogiky, které navazuje na vysokoškolské magisterské studium speciální pedagogiky a je ukončené závěrečnou zkouškou z logopedie, u pedagogických pracovníků, kteří zahájili studium do 31. 7. 1998.... [celý dokument zde]

Teritoriální rozdělení kraje - logopedie

Od 1.1.2013 je kraj pro potřeby školní logopedické péče rozdělen následovně [rozdělení naleznete zde]

Metodické materiály a pomůcky pro logopedickou prevenci:

Seznam metodických materiálů a pomůcek pro logopedickou preventi[ke stažení zde]

Kontakt:

PaedDr. Jitka Kubecová
SPC pro děti s vadami sluchu a řeči v Hradci Králové
Štefánikova 549
500 11 Hradec Králové
Telefon: 495 267 734, 736 753 650
E-mail: spc.koordinator@neslhk.com