Vzdělávání zaměstnanců SŠ, ZŠ a MŠ

Školní rok 2012/2013

Český znakový jazyk

- kurzy ČZJ pro pedagogy v spolupráci s Pevností - institut pro vzdělávání
- školení s Mgr. Marií Novákovou na tréma Etická výchova (13. 9. 2012, 20. 9. 2012,14. 11. 2012) - plánujeme "Jak vychovávat žáky k prosociálnosti"Školní rok 2010/2011

Český znakový jazyk

- pravidelný kurz pro rodiče dětí a žáků naší školy
- pravidelný kurz pro pedagogické a nepedagogické zaměstnance školy
-výuka znakového jazyka v MŠ logopedické
- kurz pro slyšící žáky ZŠ logopegické
- kurz pro žáky SŠ

Anglický jazyk

- kurz pro pedagogy
- kurz pro neslyšících pedagogy

Tlumočníci ČZJ

- přednáška pro pedagogy školy na téma „Role tlumočníka ČZJ ve výuce“
- pravidelné školení tlumočníků, kteří tlumočí do ČZJ na SŠ

Kurz první pomoci

ve spolupráci se Střední zdravotní školou v Hradci Králové pro všechny pedagogické pracovníky